Medische fiche 2015

De medische fiche die jullie HIER vinden, moet zo compleet mogelijk worden ingevuld.
Er moet één medische fiche per kind worden ingevuld.
Voor zaken waar speciale aandacht aan besteed moet worden kan u best de leiding en/of vb’s op voorhand even verwittigen zodat dit tijdens het bivak voor geen enkel probleem kan zorgen.

Als het af en toe wel eens gebeurt dat uw kind in bed plast, gelieve dit dan duidelijk te vermelden op de fiche.
De leiding kan er dan rekening mee houden. Op die manier kunnen lastige ongelukjes voorkomen worden.

Indien medicijnen genomen moeten worden op kamp, moet dit duidelijk vermeld staan op de medische fiche (welke medicijnen, hoeveel keer per dag, welke hoeveelheid,…).
Mogen we ook vragen dit (in de mate van het mogelijke) op de verpakking van het medicijn aan te brengen?

Je geeft de medische fiche voorzien van 2 kleefbriefjes van de ziekenkas af aan de leiding wanneer je jouw bagage komt inleveren.
Medicijnen, identiteitskaart (en ISI+kaart) worden op de dag van vertrek verzameld door de leiding.
Op kamp worden ze bewaard door onze vb’s.