VZW Sint Aubertus

Chiro lokaal en Terrein

De Chiro beschikt over een groot domein en gebouw, waar de kinderen kunnen spelen en ravotten. De vzw Sint Aubertus is de eigenaar van het gebouw. De grond wordt gepacht van de gemeente Brasschaat.

Wij (vzw Sint Aubertus) zorgen ervoor dat het terrein, elke week weer kosteloos ter beschikking staat van de Chiro.

Verwezenlijkingen

De afgelopen jaren hebben wij een aantal projecten uitgevoerd. Voor de Chiro leden is het nieuwe sanitair het meeste opvallende. Dit is in juni 2009 geïnstalleerd.

Maar ook hebben we gezorgd voor nieuwe ramen en deuren, een nieuwe poort, verwarming in de lokalen, etc.

Ook de voor komende jaren hebben we nog vele plannen. Zoals: Verharding voor het gebouw uitbreiden, keuken vernieuwen en natuurlijk het normale onderhoud.

Financiering / verhuur

Wij financieren het jaarlijkse onderhoud, en onze renovatie projecten, door het gebouw en terrein aan andere jeugdbewegingen te verhuren.

De rechterkant van het gebouw is ingericht voor de verhuur. We beschikken over lokalen met stapelbedden. Er zijn douches en een volledig ingerichte keuken.

Gedurende de hele zomervakantie en een redelijk aantal weekenden per jaar is het terrein verhuurd. We verhuren enkel aan jeugdbewegingen. Voor weekenden en bivakken. De lokalen worden niet verhuurd voor feesten.

Door de verhuur (en subsidies van de Vlaamse overheid en de Gemeente Brasschaat) is het mogelijk dat de Chiro het gebouw zonder kosten kan gebruiken. Daardoor kunnen alle geldelijke middelen die de Chiro ter beschikking heeft, volledig aangewend worden voor de Chiro werking zelf.

Wilt u ook helpen?

Wilt u ook dat uw kinderen in een leuke omgeving kunnen spelen? Komt u dan ook eens naar één van de werkdagen van vzw Sint Aubertus. Een paar uurtjes, of een hele dag. Wij zorgen ‘s middags voor een lunch. U hoeft echt geen speciale vaardigheden te bezitten, of bijzonder handig te zijn.

Vrijwilligers / Organisatie

Onze vaste ploeg vrijwilligers zijn: Anne, Erik, Erwin V, Erwin P, Eve, Gert, Jos, Tom, Walter en Werner.

Adres:

Chiro – en vakantieheem St. Aubertus
Ploegsebaan 273
2930 Brasschaat

Secretariaat:

Jos Adriaensen
Kantienlei 28
2930 Brasschaat

tel: 0493/38.72.98
email: vzw-sint-aubertus@chirobethanie.be

Pers

Geschiedenis

Op 8 juni 1929   richt de notaris Aubertus De Ridder uit Antwerpen een vereniging op “Sint – Aubertus Verlofkolonie“ met als doel : De jeugd der grootstad gelegenheid te verschaffen, enkele dagen door te brengen in de buitenlucht tot lichamelijke en zedelijke gezondmaking”.

De verlofkolonie was gelegen Koloniestraat nr 44   in de wijk Bethanie , te Brasschaat

Op 3 december 1949 wordt het beheer van de vereniging overgedragen aan de Kerk .

Priester Stoop uit Borgerhout wordt beheerder en op 29   november 1951   wordt   door Jos Huysmans   en Camiel Mast , priester in Brasschaat   de “VZWD   Sint Aubertus verlofkolonie “ overgedragen naar de Koloniestraat nr 44 in Brasschaat.

Met een schenking van de VZW top-expo en heel wat manifestaties in de wijk Bethanie wordt op 10 april 1980 een demonteerbaar gebouw aangekocht bij de firma Hercules – Chemicals in Beringen. In september 1980 wordt het daar afgebroken door een werkgroep en terug opgebouwd in Brasschaat.

Op de gemeenteraad van 27 november 1980 wordt officieel beslist dat een terrein aan de verbrandingoven wordt verhuurd aan de “VZW Chiro – en vakantieheem sint Aubertus “ om er hun lokalen op te kunnen bouwen. De gebouwen zullen beheerd worden door deze VZW.

Op de Algemene leden vergadering van de “ VZW Sint Aubertus verlofkolonie “ op 8 januari 1981 wordt daarom beslist om de naam te veranderen in “ VZW   Chiro – en Vakantieheem st. Aubertus “   met nr. 577/29

Het doel wordt uitgebreid met:  

De chiro van de parochie “het goddelijk kind Jezus”   gelegenheid te verschaffen vereningsactiviteiten uit te oefenen.

De samenwerking met de Chiro en de activiteiten van de verlofkolonie worden omschreven :

De VZW kan, in zover dit de normale werking van de Chiro-jeugd Bethanië niet overdreven beperkt, haar terreinen en gebouwen tijdelijk als kampplaats en week-endverblijf aan andere jeugdverenigingen verhuren.

De VZW stond statutair onder de geestelijke leiding van de parochie via een priester.

Op 10 oktober 1983 is het huis aan de koloniestraat nr 44 verkocht en verdween de vakantiekolonie na 54 jaar definitief uit de koloniestraat.

In de periode 1985-1988 dekten de opbrengsten van de verhuringen niet de kosten en het noodzakelijk onderhoud van de gebouwen en de Chiro organiseerde de eerste “openluchtfuif “ om extra gelden in te zamelen voor de Chiro-werking.

De pastoor en de ploeg die de gebouwen hadden opgetrokken, hebben op de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 1993 het bestuur van de VZW   overgedragen aan een gehele nieuwe ploeg van Chiro –ouders en oud-leiding. Deze hebben de noodzakelijke   verbouwingen   doorgevoerd om het sanitair van de gebouwen te verbeteren met douches en extra wc’s.

Deze ploeg van ouders, leiding en sympathisanten zorgde vooral voor het onderhoud   en vernieuwing van de lokalen via verhuring aan andere jeugdbewegingen.

De gemeenteraad van Brasschaat besliste op 02 september 2004 om de huurovereenkomst nogmaals met 9 jaar te verlengen tot 30 november 2016 zodat veranderingswerken aan de lokalen en de subsidie ervoor konden verantwoord worden.

In januari 2005 werd de raad van bestuur geheel vernieuwd met een nieuwe ploeg Chiro -ouders en oud- leiding.

Daar de statuten aangepast moesten worden volgens de nieuwe wet voor VZW’s uit 2003 en de statuten ook niet meer aansloten met de actualiteit, zijn er op de Algemene ledenvergadering van 18 februari 2005 nieuwe statuten goedgekeurd. 

De vereniging heeft tot doel het goed beheer en het onderhoud van de terreinen en lokalen die gebruikt worden door de chirogroep “Bethanie” met stamnummer AG/0903 of zijn wettelijke opvolger, om hen in staat te stellen hun activiteiten te doen in een veilige en aangename omgeving.

De VZW mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover die opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.  

Zo kan zij, in zover dit de normale werking van chirojeugd Bethanie niet overdreven beperkt, haar terreinen en gebouwen tijdelijk als kampplaats en weekendverblijf aan andere jeugdverenigingen verhuren.

De belangrijkste taak van de nieuwe ploeg was door intensieve verhuur van de lokalen en via subsidies van de Gemeente Brasschaat en het Vlaamse Gewest, de lokalen die in slechte staat waren op te knappen en de lokalen aan te passen aan de actuele eisen voor “jeugdverblijven” ivm hygiene, brandveiligheid, slaapcomfort en speelveiligheid, opgesteld door de dienst Toerisme Vlaanderen van het Vlaamse gewest.

Na 5 jaar   moderniseringswerken zoals een nieuw dak, nieuwe ramen en deuren, nieuwe bedden, keuring van de elektriciteit en het bekomen van een brandveiligheidattest kan de VZW met enige fierheid melden dat op 8 juli 2010 we officieel erkend werden als jeugdverblijfcentum.

Het verblijf Chiro – en vakantieheem Sint-Aubertus, ploegsebaan 273 gelegen te 2930 Brasschaat en met een capaciteit van 50 slaapplaatsen, wordt door het besluit van de administrateur – generaal van het IVA Toerisme Vlaanderen erkend als sociaal – toeristisch verblijf van het TypeB

Tijdens de maanden juli- augustus is het jeugdverblijf geschikt als kampplaats met tenten voor een capaciteit van 120 personen met een maximale binnencapaciteit van 90 slaapplaatsen.

Gemiddeld   verblijven   jaarlijks   900   jongeren in het jeugdverblijf   tijdens weekends en kampen.

Samen goed voor   +/- 3750   overnachtingen van jongeren uit geheel Vlaanderen, Brussel en Nederland   in het groene Brasschaat   van de Voorkempen.

Brasschaat, 10 september 2010