Reserveren

Opgelet:
Deze reservatie is niet bindend.
Enkel na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens zal een schriftelijke huurovereenkomst worden opgesteld en verstuurd naar de aanvrager.
De huurovereenkomst wordt enkel van kracht na de ontvangst van de door de aanvrager ondertekende huurovereenkomst en de betaling van het voorschot.